Religion

Bibelen
Af W. Owen Cole
48 s. kr 68,-
I bogen gennemgås Bibelens indhold, historie og anvendelse i et let tilgængeligt sprog, med talrige citater og fotos.
Dansk udg. v. Jens Jørgen Nygaard.

Buddhistiske højtider
Af Clive & Jane Erricker
48 s. kr 68,-
Om årets højtider og fester inden for hinayana og maha - yana – samt japansk budd hisme og et vestligt buddhistisk samfund. Desuden afsnit om den buddhistiske munkeorden, fremstilling af mandalaer, mv.
Ovs: Ruth Plenge.

Hindu højtider
Af Khadijah Knight
44 s. kr 68,-
Der fortælles om årets højtider og fester, deres oprindelse og hvordan de fejres. Med en introduktion til hinduismen.
Ovs: Ruth Plenge.

Lhasa
Af Anita Ganari
44 s. kr 68,-
Der fortælles om Lhasas historie, byens klostre og paladser, om Buddha og den tibetanske budd hismes historie og egenart, dens kunst og hellige skrifter m.m.
Ovs: Lise Palka.

Varanasi
Af Anita Ganari
44 s. kr 68,-
Der fortælles om byens historie og betydning for hinduerne, dens templer og landingsstederne langs Ganges, livet i hverdag og fest, m.m.
Ovs: Ruth Plenge.
Bøgerne er gennemill. med farvefotos og kort